Ecoutez-nous sur TuneIn

Bay yon Don a Salem Inter
  |  

Club Corbeaux

Nan 1 Roi 17.1-6 BIB LA DI NOU TE GEN YON ROI KITE RELE ACHAB KI PAT DWAT DEVAN BONDYE. TE GEN YON PROFET KITE RELE ELI KE BONDYE TE VOYE BAYBROI ACHAB MESAJ SANTANS LI.
POU ELI TE KA KAMPE NAN TAN DIFISIL SA YO DEVAN ACHAB, BONDYE TE ITILIZE YON BET KI RELE KOBO POU TE pRAN SWENROFET ELI.

NAN TAN SA JODIA, FAS AK JAN MOND SA PRALE LWEN FAS BONDYE, RADIO SALEM INTER BONDYE BAL MANDA POU CHACHE NANM POU LI, SE POU SA BONDYE VLE W OFRI TET OU KOM KOBO HUMEN PO PRAN SWEN RADIO SA, EDE L KAMPE POU WAYOM BONDYE A NAN MOND FINI.


Follow Us On:
People Online
Hit Counter

La religion pure et sans tache devant Dieu notre pere consiste: a visiter les orphelins et les veuves dans leurs affilictions et a se preserver des souillures du monde ( Jacques 1:27)

TOUS  DROITS RESERVES @ 2016 RADIO SALEM INTER