Ecoutez-nous sur TuneIn

Appelez pour nous écouter

Hit Counter
     Calendar
People Online
Donate to Salem Inter
  |  

Club Corbeaux

Nan 1 Roi 17.1-6 BIB LA DI NOU TE GEN YON ROI KITE RELE ACHAB KI PAT DWAT DEVAN BONDYE. TE GEN YON PROFET KITE RELE ELI KE BONDYE TE VOYE BAYBROI ACHAB MESAJ SANTANS LI.
POU ELI TE KA KAMPE NAN TAN DIFISIL SA YO DEVAN ACHAB, BONDYE TE ITILIZE YON BET KI RELE KOBO POU TE pRAN SWENROFET ELI.

NAN TAN SA JODIA, FAS AK JAN MOND SA PRALE LWEN FAS BONDYE, RADIO SALEM INTER BONDYE BAL MANDA POU CHACHE NANM POU LI, SE POU SA BONDYE VLE W OFRI TET OU KOM KOBO HUMEN PO PRAN SWEN RADIO SA, EDE L KAMPE POU WAYOM BONDYE A NAN MOND FINI.


La religion pure et sans tache devant Dieu notre pere consiste: a visiter les orphelins et les veuves dans leurs affilictions et a se preserver des souillures du monde ( Jacques 1:27)